MATEMATIKA 5
Aktualizace: 22. 9. 2019

Garant předmětu: doc. Luděk Beneš
(kontakt pro zasílání dotazů, námětů, připomínek ...)
____________________________________________________________

Základní informace (Plán přednášek, požadavky, literatura)
Testy ze zkoušek 2018/2019: test  7.1.2019  , test  29.1.2019  , test  5.2.2019  , test  12.2.2019  , test  26.3.2019  , test  18.6.2019  , test  27.6.2019  ,
Vyhláška o zkoušce2018/19  (termíny, přihlašování,...)

Matematika I: Vlastní čísla a vlastní vektory matice
MAT I, Taylorův polynom: (příklady),  Taylorův pol.: (Předn.)
MAT I, Nevlastní integrál:  (23.12.2015)  (text z přednášky + další příklady)
MAT II, Funkce dvou proměnných, extrémy: Text z přednášky,  Příklady
Parciální derivace (příklady)
Matematika II: Potenciál (30.1.2015)
MAT III, rovnice 1.řádu:  separace prom. (text z přednášky + příklady)
MAT III, rovnice 1.řádu:  exaktní rovnice (26.1.2019)
Rovnice 2. řádu konst. koef.   (1.12.2015)
Autonomní nelineární soustavy  (26.1.2019)

Další úlohy k samostatnému počítání:
6. Potenciál. Text Vybrané úlohy ze zkoušek (MA2, integrální počet): příklady č. 24 až 31. Podobné úlohy lze nalézt ve skriptu Brožíková, E., Kittlerová, M.: Sbírka řešených příkladů z Matematiky II.  Vydavatelství ČVUT, Praha 2003, dotisk 2007.
7. Diferenciální rovnice 1. řádu. Exaktní rovnice. Bernoulliova rovnice. Text  Příklady ze zkouškových testů (L. Herrmann:), odst. 3.1, 3.4 a 3.5. Skriptum [2] Čipera, S.:  Řešené příklady z Matematiky 3. Nakladatelství ČVUT 2008: př. řešené 1.2, 1.11.
8. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu. Text Příklady ze zkouškových testů (L. Herrmann:), př. 4.1.2/5, 4.2.3/1, 4.2.3/3.
Skriptum [2] (S. Čipera): řešené příklady  2.8 až 2.14,  ukázky testů z kap. 7 ( rovnice 2. řádu) a dále úlohy 27, 28, 31, 33 z odst. 2.3, též 13 až 26 z odst. 2.3 ( odhad tvaru partikulárního řešení).
9. Autonomní Nelineární soustavy 2. řádu. Úlohy z odstavce 7.3 z textu  Příklady ze zkouškových testů  (L. Herrmann)
Řešené úlohy ze skripta doc Čipery, a to řešené úlohy č. 4.5, 4.7, př. 1 z testu 3 v kap. 7 a dále neřešené úlohy 3, 10, 14, 17 z odst. 4.4.

Numerická matematika
10. až 12. týden: Cauchyova úloha pro soustavu obyčejných diferenciálních rovnic. Numerické řešení Dirichletovy úlohy metodou sítí.
Webové stránky Ústavu technické mtematiky, předmět Numerická matematika
Webové stránky UTM, Olga Majlingová, odkaz ODR