Konstruktivní geometrie

RNDr. Petr Mertl; Doc. RNDr. Marie Kargerová, CSc.

  1. Mongeovo promítání
  2. Kosoúhlé promítání
  3. Pravoúhlá axonometrie (technická isometrie)
  4. Kinematická geometrie
  5. Rotační plochy
  6. Šroubovice
  7. Šroubové plochy
  8. Rozvinutelné plochy
  9. Obalové plochy