Mgr. Marta Hlavová - prezentace k přednáškám PGR

letní semestr 2020/2021

Pro pohyb mezi jednotlivými slidy slouží šipky (nabídka vpravo dole),"Esc" pro pohled na celou strukturu prezentace (i návrat)
  1. Křivky, Bézierova křivka
  2. Napojování křivek, Coonsova kubika
  3. Coonsův kubický B-spline, ukotvená kubika
  4. Plochy, přímková přechodová + hyperbolický paraboloid
  5. Coonsova bilineární plocha, Bézierova plocha
  6. Vztahy mezi plochami (Coonsova bilineární a Bézierova bikubická plocha), plátování
  7. Ukotvená plocha