Počítačová grafika
2020/21


Mgr. Marta Hlavová

marta.hlavova@fs.cvut.cz
(KN:D-305b)

informace o předmětu → mat.fs.cvut.cz a moodle

 • obsah přednášek a cvičení
 • podrobný harmonogram přednášek a cvičení
 • literatura:
  • Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch
 • klasifikovaný zápočet (dvě samostatné práce + test)

Počítačová grafika 2020/21

Křivka

podle hlediska:
 • fyzika $\rightarrow$ dráha bodu
 • geometrie $\rightarrow$ množina bodů dané vlastnosti - průnik, řez, ...
 • matematika $\rightarrow$ spojité zobrazení intervalu do roviny či prostoru
 • počítačová grafika $\rightarrow$ objekt generovaný řídícími body

Křivka - popis

analytické vyjádření:
 • explicitní $$y=x^2; x\in I$$
 • implicitní $$x^2+y^2=1$$
 • parametrické $$x(t)=\cos{t},y(t)=3\sin{t}; t\in I$$
  • bodová rovnice $$P(t)=[x(t),y(t)]; t\in I$$
  • vektorová rovnice $$P(t)=(x(t),y(t)); t\in I$$

typ rovnice:
 • transcendentní
 • algebraická (polynomiální)

Křivky v počítačovém modelování

interpolační

Křivky v počítačovém modelování

aproximační

Základní pojmy

 • segment, uzel
 • uniformní parametrizace
 • tečný vektor
 • regulární (singulární) bod
 • inflexní bod

Bézierova křivka n-tého stupně

Pierre Étienne Bézier (1910-1999), Renault
Paul de Faget de Casteljau (*1930), Citroën
Сергeй Натaнович Бернштeйн (Sergei Bernstein) (1880-1968)

Bézierova křivka n-tého stupně

 • aproximační křivka
 • jednosegmentová, uniformní parametrizace
 • řídící polygon křivky, konvexní obal
 • lineární kombinace bodů řídícího polygonu

Rovnice Bézierovy křivky

řídící polygon $V_0, V_1,\dots,V_n$

$\Downarrow$

vektorová rovnice křivky

$$P(t)=\sum_{i=0}^{n}B_{i,n}(t)V_i,\ t\in[0,1]$$
kde $$B_{i,n}(t)=\binom{n}{i}t^i(1-t)^{n-i},\ i=0,1,\dots,n$$
jsou tzv. Bernsteinovy polynomy

Bernsteinovy polynomy

odvození 1

lineární kombinace bodů

$$P(t)=\sum_{i=0}^{n}B_{i,n}(t)V_i\ \ \text{je bod}\ \Leftrightarrow \sum_{i=0}^{n}B_{i,n}(t)=1$$
$$1=1^n=(1-t+t)^n=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}(1-t)^{n-i}t^i$$
$$B_{i,n}(t)=\binom{n}{i}t^i(1-t)^{n-i}$$

odvození 2

odvození 2

odvození 2

Bézierova křivka prvního stupně (lineární)

řídící polygon $V_0,V_1$

1) úsečka mezi dvěma řídicími body $V_0, V_1$
$$P(t)=V_0+t\vec{V_0V_1}=V_0+t(V_1-V_0),\ t\in[0,1]$$
2) nebo vzorec

$$P(t)=B_{0,1}(t)V_0+B_{1,1}(t)V_1,\ t\in[0,1]$$
$B_{0,1}=\binom{1}{0}t^0(1-t)^{1-0}=1-t$
$B_{1,1}=\binom{1}{1}t^1(1-t)^{1-1}=t$

$$P(t)=(1-t)V_0+tV_1,\ t\in[0,1]$$

Bézierova křivka druhého stupně (kvadratická)

řídící body $V_0,V_1,V_2$

úsečka mezi $V_0,V_1$ $\Rightarrow P_1(t)=(1-t)V_0+ tV_1,\ t\in[0,1]$
úsečka mezi $V_1,V_2 \Rightarrow P_2(t)=(1-t)V_1+ tV_2,\ t\in[0,1]$

úsečka mezi $P_1(t),P_2(t) \Rightarrow Q(t)=(1-t)P_1(t)+ tP_2(t),\ t\in[0,1]$

$$Q(t)=(1-t)^2V_0+2t(1-t)V_1+t^2V_2,\ t\in[0,1]$$
tedy vzorec
$$Q(t)=B_{0,2}(t)V_0+B_{1,2}(t)V_1+B_{2,2}(t)V_2,\ t\in[0,1]$$
kde
$B_{0,2}=\binom{2}{0}t^0(1-t)^{2-0}=(1-t)^2$
$B_{1,2}=\binom{2}{1}t^1(1-t)^{2-1}=2t(1-t)$
$B_{2,2}=\binom{2}{2}t^2(1-t)^{2-2}=t^2$

Bézierova křivka třetího stupně (kubická)

řídící body $V_0,V_1,V_2,V_3$

postupně přes úsečky $\ldots\Rightarrow$ vzorec

$$P(t)=B_{0,3}(t)V_0+B_{1,3}(t)V_1+B_{2,3}(t)V_2+B_{3,3}(t)V_3,\ t\in[0,1]$$
kde
$B_{0,3}=\binom{3}{0}t^0(1-t)^{3-0}=(1-t)^3$
$B_{1,3}=\binom{3}{1}t^1(1-t)^{3-1}=3t(1-t)^2$
$B_{2,3}=\binom{3}{2}t^2(1-t)^{3-2}=3t^2(1-t)$
$B_{3,3}=\binom{3}{3}t^3(1-t)^{3-3}=t^3$

Vlastnosti Bézierových křivek

Bod křivky - počáteční a koncový

$$P(t)=\sum_{i=0}^{n}B_{i,n}(t)V_i,\ t\in[0,1]$$

počáteční bod křivky $\iff t=0$
koncový bod křivky $\iff t=1$

Bernsteinovy polynomy - přehled

$n$$1$$2$$3$$4$$\ldots$
$B_{0,n}$$1-t$$(1-t)^2$$(1-t)^3$$(1-t)^4$$\ldots$
$B_{1,n}$$t$$2t(1-t)$$3t(1-t)^2$$4t(1-t)^3$$\ldots$
$B_{2,n}$$\times$$t^2$$3t^2(1-t)$$6t^2(1-t)^2$$\ldots$
$B_{3,n}$$\times$$\times$$t^3$$4t^3(1-t)$$\ldots$
$B_{4,n}$$\times$$\times$$\times$$t^4$$\ldots$
$\ldots$$\times$$\times$$\times$$\times$$\ldots$

Bernsteinovy polynomy - průběhy

$\Rightarrow$ počáteční bod $P(0)=V_0$
$\Rightarrow$ koncový bod $P(1)=V_n$

Tečný vektor křivky - počáteční a koncový

$$P'(t)=\sum_{i=0}^{n}B_{i,n}'(t)V_i,\ t\in[0,1]$$

počáteční tečný vektor $\iff t=0$
koncový tečný vektor $\iff t=1$

lineární Bézierova křivka

$i$$B_{i,1}(t)$$B_{i,1}'(t)$$B_{i,1}'(0)$$B_{i,1}'(1)$
$0$$1-t$$-1$$-1$$-1$
$1$$\phantom{1-}t$$\phantom{-}1$$\phantom{-}1$$\phantom{-}1$

$$P'(0)=-V_0+V_1=\vec{V_0V_1}$$ $$P'(1)=-V_0+V_1=\vec{V_0V_1}$$

kvadratická Bézierova křivka

$i$$B_{i,2}(t)$$B_{i,2}'(t)$$B_{i,2}'(0)$$B_{i,2}'(1)$
$0$$(1-t)^2$$-2(1-t)$$-2$$\phantom{-}0$
$1$$2t(1-t)$$2(1-t)-2t$$\phantom{-}2$$-2$
$2$$\phantom{-}t^2$$\phantom{-}2t$$\phantom{-}0$$\phantom{-}2$

$$P'(0)=-2V_0+2V_1=2\vec{V_0V_1}$$ $$P'(1)=-2V_1+2V_2=2\vec{V_1V_2}$$

kubická Bézierova křivka

$i$$B_{i,3}(t)$$B_{i,3}'(t)$$B_{i,3}'(0)$$B_{i,3}'(1)$
$0$$(1-t)^3$$-3(1-t)^2$$-3$$\phantom{-}0$
$1$$3t(1-t)^2$$3(1-t)^2-6t(1-t)$$\phantom{-}3$$\phantom{-}0$
$2$$3t^2(1-t)$$6t(1-t)-3t^2$$\phantom{-}0$$-3$
$3$$\phantom{-}t^3$$\phantom{-}3t^2$$\phantom{-}0$$\phantom{-}3$

$$P'(0)=-3V_0+3V_1=3\vec{V_0V_1}$$ $$P'(1)=-3V_2+3V_3=3\vec{V_2V_3}$$

Bézierova křivka n-tého stupně

$P'(0)=n\vec{V_0V_1}$
$P'(1)=n\vec{V_{n-1}V_{n}}$
$P(0)=V_1$
$P(1)=V_n$

de Casteljau algoritmus

de Casteljau algoritmus

lineární křivka

de Casteljau algoritmus

kvadratická křivka

de Casteljau algoritmus

kubická křivka

de Casteljau algoritmus

křivka 4. stupně

de Casteljau algoritmus


$$P'(t_0)=n\vec{MN}$$

Příště: Spojitost, Coonsova kubika