Základy Algoritmizace a Programování

Ú 12101: semestr: 3, rozsah 2+2, kl. zápočet


Požadavky a pravidla k zápočtu


Pravidla pro udělení klasifikovaného zápočtu

Klasifikovaný zápočet z předmětu ZAPG získává student na základě aktivní účasti na cvičení, vypracování zadaných úloh/testů na jednotlivých cvičení a zápočtového testu (dle pokynů cvičícího).

Pro získání zápočtu si student samostatně vybírá konkrétní cvičení v KOSu. Účast na cvičení v termínu konání zápočtového testu je nutná!!! Termín zápočtového testu je orientačně ve 12. týdnu. Přesné datum konání testu bude upřesněno na jednotlivých cvičení.

Případné (jen odůvodněné) absence je nezbytné omluvit v nejbližším možném termínu u vedoucího cvičení. Pravidla pro udělení klasifikovaného zápočtu upřesněna na cvičení.