Základy Algoritmizace a Programování

Ú 12101: semestr: 3, rozsah 1+2, kl. zápočet


DůLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


Prostředí MATLAB:


Volitelne: Kompilátor jazyka C: