Praktická cvičení z Numerické matematiky

Okrajová úloha pro ODR, speciálně Dirichletova okrajová podmínka


 • Dirichletova okrajová úloha, p(x) = 1, q(x) = 0. Cely skript zde: bvp4odr.m
 • Rovnice           - y ' ' = f       v intervalu     I = (a, b)
  Dirichletovy okrajové podmínky: y(a) = Ya, y(b) = Yb

  n = 20;
  a = 0; b = 1;   h = (b - a) / n;
  Ya = 0; Yb = 0; % okrajova podminka
  
  x = (a:h:b)';
  x0 = x(2:end-1);
  x2 = (x(1:end-1) + x(2:end)) / 2.;
  
  A = diag(ones(n - 1, 1) * 2);
  A = A - diag(ones(n - 2, 1), -1);
  A = A - diag(ones(n - 2, 1), 1);
  
  fx = exp(-(x0 - 0.4).^2);
  B = h * h * fx; 
  B(1)  = B(1)  + Ya;
  B(end) = B(end) + Yb;
  
  Y = A \ B;
  Y = [Ya; Y; Yb];
  

 • Dirichletova/Neumannova/Sturmova okrajová úloha, p(x) = 1, q(x) = 0. Cely skript zde: bvp4odr.m
 • Rovnice           - y ' ' = f       v intervalu     I = (0,1)
  Dirichletova okrajová podmínka v x = a: y(a) = Ya
  Sturmova okrajová podmínka v x = b: beta1 y'(b) + beta2 y(b) = beta2 Yb, :

  Aproximace (beta1 + beta2 * h) y(b) - beta1 * y(b - h) = h beta2 Yb:


  n = 20;
  a = 0; b = 1;   h = (b - a) / n;
  Ya = 0; Yb = 0; % okrajova podminka
  
  x = (a:h:b)';
  x0 = x(2:end-1);
  x2 = (x(1:end-1) + x(2:end)) / 2.;
  
  A = diag(ones(n - 1, 1) * 2);
  A = A - diag(ones(n - 2, 1), -1);
  A = A - diag(ones(n - 2, 1), 1);
  
  % Sturmova okrajova podminka:
  A(n, n) = beta1 + beta2 * h;
  A(n, n - 1) = beta1;
  
  
  fx = exp(-(x0 - 0.4).^2);
  B = h * h * fx; 
  B(1)  = B(1)  + Ya;
  B(end + 1) = h * beta2 * Yb;
  
  Y = A \ B;
  Y = [Ya; Y];
  

 • Úloha pro obecná p(x), q(x), f(x)
 • Zde uvažujeme úlohu - ( p(x) y ') ' + q(x) y = f,     y(0) = 0,   y(1) = 0

  n = 10;
  a = 0; b = 1;   h = (b - a) / 10;
  Ya = 0; Yb = -0.1; % okrajova podminka
  
  x = (a:h:b)';
  x0 = x(2:end-1);
  x2 = (x(1:end-1) + x(2:end)) / 2.;
  
  
  px2 = 1 + x2.^2;       % p(x)
  qx = 0 * x0; %0.1 + 0 * x0.^2;    % q(x)
  fx = sin(x0 * pi);     % f(x)
  
  
  A = diag(px2(1:end-1) + px2(2:end) + h * h * qx);
  A = A - diag(px2(2:end-1), -1);
  A = A - diag(px2(2:end-1), 1);
  
  B = h * h * fx; 
  B(1)  = B(1)  + px2(1)  * Ya;
  B(end) = B(end) + px2(end) * Yb;
  
  Y = A \ B;
  Y = [Ya; Y; Yb];