Praktická cvičení z Numerické matematiky

Počáteční (Cauchyova) úloha pro ODR - 7. týden

 • Rovnice y' = -4.2 y, y(0) = 1, Explicitní Eulerova metoda
 • y = 1;
   n = 4;
   dt = 1 / n;
   for i = 1:(2n), y(i+1) = y(i) + h * (-4.2 * y(i));, end
  
 • Rovnice y' = -4.2 y, y(0) = 1, Implicitní Eulerova metoda
 • y = 1;
   n = 4;
   dt = 1 / n;
   for i = 1:(2n), y(i+1) = y(i)/ (1 + h * 4.2);, end
  
 • Graf řešení.
 •  x = (0:(2n)) * dt;
   plot(x, y);
  
 • Rovnice X' = A X, X(0) = u, Explicitní Eulerova metoda
 • A = [ -0.2 10; -10 -0.05];  X = [ 2 ; 0 ];
  T = 4; 
  n = 800;
  dt = T / n;
  % postupne pro i = 1, 2, 3, ... opakujeme
  i = 1;
  k1 = A * X(:,i), 
  X(:,i+1) = X(:,i) + dt * k1; end
  
 • Graf řešení, fázová trajektorie
 • tt = 0:dt:T;
  plot(tt, X(1,:));
  
  plot(X(1,:), X(2,:));
  
 • Implicitní Eulerova metoda pro soustavu ODR (linearni)
 • X ' = A X
  A = [ -0.2 10; -10 -0.05];  X = [ 2 ; 0 ];
  T = 4; 
  n = 800;
  dt = T / n; B = eye(size(A,1)) - dt * A; 
  i = 1;
  % opakujeme 
  X(:,i+1) = B \ X(:,i); i = i +1;
  
 • Collatzova metoda pro soustavu ODR
 • X ' = A X
  A = [ -0.2 10; -10 -0.05];  X = [ 2 ; 0 ];
  T = 4; 
  n = 800;
  dt = T / n;
  i = 1;
  % Opakujeme
  k1 = A * X(:,i);
  Xpom = X(:,i) + dt * k1;
  k2 = A * Xpom;
  X(:,i+1) = X(:,i) + dt * k2; end