Praktická cvičení z Numerické matematiky

Počáteční (Cauchyova) úloha pro ODR - 6. týden

 • Explicitní Eulerova metoda pro lin. ODR 2. řádu
 • y  ' ' + y = t exp(-t),     y(0) = 1, y '(0) = 0
  Iterace v jednotlivych casech ukladame jako sloupecky matice X.
  X = [ 1 ; 0 ];
  T = 1; 
  n = 800;
  dt = T / n; tt = 0:dt:T; 
  i = 1;
  % opakujeme
  fX = [ X(2,i) ; -X(1,i) + tt(i) * exp(-tt(i)) ]; 
  X(:, i+1) = X(:, i) + dt * fX;
  i = i + 1;
  
 • Explicitní Eulerova metoda pro soustavu ODR
 • A = [ -0.2 10; -10 -0.05];  X = [ 2 ; 0 ];
  T = 4; 
  n = 800;
  dt = T / n;
  for i = 1:n, X(:,i+1) = X(:,i) + dt * A * X(:,i), end
  
 • Graf řešení, fázová trajektorie
 • tt = 0:dt:T;
  plot(tt, X(1,:));
  
  plot(X(1,:), X(2,:));
  
 • Implicitní Eulerova metoda pro lineární ODR
 • A = [ -0.2 10; -10 -0.05];  X = [ 2 ; 0 ];
  T = 4; 
  n = 800;
  dt = T / n; B = eye(size(A,1)) - dt * A; 
  for i = 1:n, X(:,i+1) = B \ X(:,i), end
  
 • Collatzova metoda pro soustavu ODR
 • A = [ -0.2 10; -10 -0.05];  X = [ 2 ; 0 ];
  T = 4; 
  n = 800;
  dt = T / n;
  % opakujeme postupne pro i = 1:n
  i = 1;
  k1 = A * X(:,i);
  Xpom = X(:,i) + dt / 2 * k1;
  k2 = A * Xpom;
  X(:, i+1) = X(:,i) + dt * k2;