Praktická cvičení z Numerické matematiky

Numerické řešení PDR - 10. týden


 • Dirichletova okrajova uloha pro Poissonovu rovnici (MATLAB)

 • Oblast: ctverec [0,1]^2, okrajova podminka phi(x,y) = 0, prava strana f(x, y) = sin(pi x) sin(pi y).

  n = 11; 
  e = ones(n,1); 
  T = full(spdiags([-e 4*e -e ], [-1:1], n, n)); 
  E = diag(-e);
  A = []; for i = 1:n, A = blkdiag(A, T); end,
  A = A - diag(ones(n*(n-1),1), -n) - diag(ones(n*(n-1),1), n);
           
  Sestavime pravou stranu:

  
  [xx, yy] = meshgrid((1:n)'/(n+1), (1:n)'/(n+1));
  h = 1 / (n + 1);
  b = h * h * sin(pi * x) * sin(pi * y);
  b = reshape(b, n * n, 1);
           
  Reseni soustavy a zobrazeni reseni:

  
  u = A \ b;
  
  uu = reshape(u, n, n);
  
  mesh(xx, yy, uu);
           

 • Dirichletova okrajova uloha pro Poissonovu rovnici (Jazyk C)

 • Uloha: - Laplace u = f, Oblast: ctverec [0,1]^2,
  Okrajova podminka: u = 0,
  f(x, y) = sin(pi x) sin(pi y).
  Opravte si n = 10 v programu (dle potřeby)
  Zde soustavu rovnic nesestavujeme jen resime (viz 3. cviceni).

  for(i = 1; i < n; i++)
   for(j = 1; j < n; j++)
    U[i][j]=(b[i][j]+U[i-1][j]+U[i+1][j]+U[i][j-1]+U[i][j+1])/4.;
  
  Celý program poisson2d.c

  Zobrazeni vysledku v MATLABu
  load sol.dat;
  mesh(sol);
  
  Zobrazeni vysledku v GNUPLOTu
  sp "sol.dat" matrix with linepoints
  


 • Poissonova rovnice Neumannovou okrajovou podminku na casti hranice (Jazyk C)
 • Uloha: - Laplace u = f, Oblast: ctverec [0,1]^2,
  Okrajova podminka: u = 0   pro x = 0 nebo   du/dn = 0 jinde
  f(x, y) = sin(pi x) sin(pi y).
  Opravte si n = 10 v programu.
  Zde soustavu rovnic nesestavujeme jen resime (viz 3. cviceni).  Celý program poisson2d_neumann.c


 • Poissonova rovnice (stacionarni problem vedeni tepla / jazyk C)

 • Jedna se o ukazku, jak i s takto jednoduchou metodou je mozne spocitat zajimavy priklad: zde uvazujeme potrubi jimz proudi horka kapalina (vnitrek kruhovy prurez, vnejsi ctverec - z duvodu realizace Neumannovy okrajove podminky), potrubi teplo vede a dochazi k prestupu tepla do okolniho prostredi o urcite teplote. Parametry neodpovidaji realne situaci, jedna se jen o cvicny priklad.
  Celý program potrubi.c

  Zobrazeni vysledku v GNUPLOTu
  sp "sol.dat" matrix with linepoints