Základy algoritmizace a programování

Petr Sváček, Luděk Beneš, Olga Majlingová
Ústav technické matematiky

Přednáška č. 6

Rekurentně zadaná posloupnost, řešení rovnice f(x)=0. Přibližný výpočet kmitání mechanického oscilátoru. Pohyb hmotného bodu v gravitačním poli. PDF

Stručně algoritmy z přednášek (zapsané v jazyce C)


 1. Přibližný výpočet kmitání mechanického oscilátoru.
  main()
  {
   int n, j;
   double dt, t, m, b, k, g;
   double zrychleni;
   double uloc[2000], vel[2000];
   
   g = -9.81;
   m = ; 
   k = ;
   b = ;
  
   dt = 1e-4;
  
   t = 0; 
   uloc[0] = VYCHYLKA V CASE t = 0;
   vel[0] = RYCHLOST V CASE t = 0;
  
   for(j = 0; j < n; j++)
   {
      HMOTNOST * zrychleni = (STATICKA SILA - TLUMENI * RYCHLOST - TUHOST * VYCHYLKA);
      vel[j + 1] = vel[j] + zrychleni * dt;
      uloc[j + 1] = uloc[j] + vel[j]  * dt;
   }
  
   ZAPISTE DO SOUBORU uloc[], vel[]
  }
  

 2. Pohyb bodu v gravitačním poli
  main()
  {
    double m, g, Fx, Fy;
    float x[1000], y[1000], xdot[1000], ydot[1000];
    double t, dt;
    int j, n;
  
   
    x[j + 1] = x[j] + dt * rychlost_v_x; 
    y[j + 1] = y[j] + dt * rychlost_v_y; 
    
    Fx = 0; 
    Fy = -m * g;
  
    xdot[j + 1] = xdot[x] + dt * Fx / m;
    ydot[j + 1] = 
  }