Základy algoritmizace a programování

Petr Sváček, Luděk Beneš, Olga Majlingová
Ústav technické matematiky

Přednáška č. 5


Syntaxe jazyka C: definice proměnných, příkazy printf/scanf, práce se soubory, pole, strukturované proměnné. Definice funkce a její volání.