Základy algoritmizace a programování

Petr Sváček, Luděk Beneš, Olga Majlingová
Ústav technické matematiky

Přednáška č. 4


Syntaxe jazyka C: definice proměnných, příkazy printf/scanf, práce se soubory, pole, strukturované proměnné. Definice funkce a její volání.


 • Hello World
  Úvodní program
  #include <stdio.h>
  
  main()
  {
   printf("Ahoj ");
   printf("svete!\n"); 
  }
  

 • Proměnná, přiřazení a výraz
  Definice proměnné, operátor přiřazení (=) a tisk proměnné (printf, float, int), Další operátory (+,-,*,/), jednoduché funkce (sqrt,sin,cos,exp)
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  main()
  {
   float x;
   int  k;
   float y;
  
   x = 2.71;
   k = 5;
  
   y = x + k * k * k; 
  }
  

 • Výstup (tisk na obrazovku)
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  main()
  {
   float x;
   int k;
  
  
   x = 3.1415;
   k = 5;
  
   printf("Hodnota prommenne: %f\n", x);
  
   printf("Hodnota prommenne: %i\n", k);
  }
  

 • Vstup (načtení z klávesnice)
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  main()
  {
   float x;
   int k;
  
  
   scanf("%f", &x);
  
   scanf("%i", &k);
  
  }
  

 • Obsah kruhu (vstup, výstup)
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  main()
  {
   float r, obsah;
  
   scanf("%f", &r);
  
   obsah = M_PI * r * r; 
  
   printf("Obsah kruhu je %f\n", obsah);
  }