Základy algoritmizace a programování

Petr Sváček, Luděk Beneš, Olga Majlingová
Ústav technické matematiky

Přednáška č. 2-3

Příkaz vstupu a výstup. Podmíněný příkaz. Cyklus. Algoritmizace jednoduchých úloh v MATLABu. Příkaz plot. Maticové operace. Soustavy lineárních rovnic. Funkce.

 1. Podmíněnný příkaz (kvadraticka rovnice)

    a = input('Koef a?');
    b = input('Koef b?');
    c = input('Koef c?');
  
    D = b * b - a * c;
  
    if (D < 0),
     disp('Komplexni koreny');
    else
     disp('Realne koreny');
    end
  

 2. Cyklus (minimum)
   n = length(y);
  
   val = y(1);
   for i = 1:n,
    if (val < y(i)),
     val = y(i);   
    end
   end
  

 3. Maticové operace
   A * C
   A \ b
   help det 
   help inv
   help eig
  

 4. Graf funkce.
   h=0.01;
   a=-2;
   b=2;
   n=400;
   h=(b-a)/(n-1);
  
   for i=1:n,
    x(i)=a+(i-1)*h;
    y(i)=x(i) * sin(x(i));
   end
   
   plot(x,y);
  

 5. Load a Save (ASCII)
  help load 
  help save
  

 6. Vytvoření vlastní funkce (soubor mojefunkce.m, více proměnných, lokální proměnné, atp.)
  function fx = mojefunkce(x)
   fx = x * x + 0.5;
  end