Základy algoritmizace a programování

Petr Sváček, Luděk Beneš, Olga Majlingová
Ústav technické matematiky

Přednáška č. 1

Úvod do předmětu, práce s prostředím MATLAB. Základní příkazy, proměnné, přiřazení, výraz. Matice a vektory, operace s nimi. M-skript, jeho vytvoření.


 1. Výpočty v příkazové řádce
  R = 5;
  V = 0.2;
  
  pom = 2 * pi * R * R + 2 * pi * R * V
  
 2. Zobrazení proměnné, příkaz pro zobrazení DISP.:
  Vyzkousejte si praci na prikazove radce a prikaz DISP.
  a=7;
  a
  disp(a);
  disp('Ahoj!');
  a=a+1
  disp('Promenne a obsahuje hodnotu'); 
  disp(a);
  
  

 3. Matice a vektory, práce s nimi.:
  
  A = [ 1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
  
  b=[ 21, 22 , 34];
  
  A(1,2)
  
  b(2)
  
  b(1:2)
  
  b'
  
  A'
  A(3,:)
  
  A(:,1)
  
  A*b
  
  b*A
  
  A*b'
  
 4. Vstup, příkaz INPUT.:
  Vyzkousejte si praci na prikazove radce a prikaz DISP.
  
   x=input('zadej nejakou hodnotu');
   
  

 5. Příkaz IF:
  Ulozte do x nejake cislo a vyzkousejte jak funguje prikaz IF.
    if (x>0), disp('Hodnota x je kladna'); end
  

 6. Zápis jednoduchého programu pro výpočet hodnoty výrazu
    r=input('Polomer?');
  
    obvod = 2 * pi * r; 
    
    disp(obvod);