Přehled příkazů jazyka C

Miroslava Vavřincová, Petr Sváček