Základy algoritmizace a programování

Petr Sváček, Luděk Beneš, Olga Majlingová
Ústav technické matematiky

Cviceni č. 8


Ulohy pro 8. tyden

Jazyk C: Cyklus. Algoritmizace jednoduchých úloh s cyklem.


 1. OPAKOVANI: Kvadraticka rovnice: pocet reseni:
  a) Doplnte program tak aby nacetl a,b,c.
  b) Ze zadanych hodnot vypocitejte diskriminant D
  c) Doplnte test, zda je a rovno 0 nebo neni.
  d) Na zaklade hodnoty D rozhodnete o poctu reseni (za predpokladu ze a neni 0).
  e) Vytisknete koreny pro pripad kvadraticke rovnic x^2-4=0, x^2-5x+6=0, x^2+2x+2=0

  main()
  {
   float a, b, c, D;
   float x1Re, x2Re, Im;
   printf("Koeficienty a b c:");
   scanf("%f", &a);
  
  
   D = b * b;
  
   if (D < 0)
   {
     printf("Koreny jsou komplexni.");
   }
   
  }
  

 2. Zobrazeni obrazcu
  a) Doplnte program, zkompilujte a spustte.
  b) Pridejte jeste jeden cyklus a zobrazte 3 radky (nasledne pak n radku)
  c) Zmente program tak, aby zobrazil obdelnik z pismen O.
  d) Zmente na trojuhelnik z pismen T(horni/dolni)
  e) Zmente na diagonalu
  f) Vypiste znak P (pokud i+j je sude) resp. M (pokud i+j je liche).

  main()
  {
    /* DOPLNTE: promenne i, j, n */
    /* DOPLNTE: nacteni n */
    printf("\n\n");
    for(j = 0; i < n; i++)
    {
     printf("A")
    }
    printf("\n")
  }
  

 3. Součet prvků posloupnosti apod.
  a) Sectete n prvnich clenu aritmeticke posloupnosti. Srovnejte vysledek dany vzorcem a soucet realizovany cyklem.
  b) Sectete n prvnich clenu geometricke posloupnosti. Srovnejte vysledek dany vzorcem a soucet realizovany cyklem.
  c) Sectete n prvnich clenu Fibonacciho posloupnosti.
  d) Spoctete pro zadane n faktorial.
  main()
  {
    int  k, n;
    float a0, d, soucet;
  
    a0 = ;
    d = ;
    
  }