Základy algoritmizace a programování

Petr Sváček, Luděk Beneš, Olga Majlingová
Ústav technické matematiky

Cviceni č. 7


Ulohy pro 7. tyden

Jazyk C: Algoritmizace jednoduchých úloh s podmíněným příkazem (if).


 1. Obsah kruhu
  a) Spustte program pro vypocet obsahu kruhu.
  b) Hodnotu promenne r nactete z klavesnice.
  c) Spoctete take obvod kruhu.
  d) Spoctete objem koule
  
  main()
  {
    float r; 
    float obsah;
  
    r = 2.;  
  
    obsah = M_PI * r * r; 
    
    printf("Obsah kruhu o polomeru r=%f je S=%f\n", r, obsah);
  }
  

 2. Prikaz if:
  a) Doplnte definici promenne x
  b) Nactete x z klavesnice
  c) Pokud je x zaporne, vypiste to na obrazovku.
  d) Pokud je x v intervalu (-2,10], spoctete y jako 1 / (1 + x * x).
  e) Pokud je x v intervalu (-8,-2], spoctete y jako 1 + x / 2000.
  
  main()
  {
    if (x == 0) 
    { 
      printf("Hodnota x je nulova!\n");
    }
  }
  

 3. Kvadraticka rovnice: pocet reseni:
  a) Doplnte program tak aby nacetl a,b,c.
  b) Ze zadanych hodnot vypocitejte diskriminant D
  c) Doplnte test, zda je a rovno 0 nebo neni.
  d) Na zaklade hodnoty D rozhodnete o poctu reseni (za predpokladu ze a neni 0).
  e) Vytisknete koreny.

  main()
  {
   float a, b, c, D;
  
   
  }