Základy algoritmizace a programování

Petr Sváček, Luděk Beneš, Olga Majlingová
Ústav technické matematiky

Cviceni č. 11


Ulohy pro 11. tyden

Jazyk C: Algoritmizace jednoduchých úloh pomocí funkce.


 1. Funkce pro výpočet charakteristik pole
  a) Vytvorte funkci najdimax, ktera v libovolnem poli float nalezne nejvetsi hodnotu.
  b) Vytvorte funkci, ktera zjisti kolik prvku pole je v intervalu [0,200).
  c) Vytvorte funkci, ktera zjisti kolik prvku je rovno maximu.
  d) Vytvorte funkci, ktera zjisti maximum a jeho poradi/index.
  e) Vytvorte funkci, ktera zjisti minimum a jeho poradi/index.


  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  
  main()
  {
   int i, n;
   float val;
   float A[] = {1, 2, 3, 6, 7};
  
   n = 5;
  
   val =  najdimax(A, n);
  
   printf("Nalezene maximum je %f\n", val);
  }
  

 2. Hledani maxima a trideni.
  a) Doplnte program tak, aby v poli pocinaje 0. indexem nalezl nejvetsi cislo a jeho index.
  b) Nalezene nejmensi cislo prohodte s prvkem umistenym na 0. miste.
  c) Uvazujme nejaky index i < n - 1. Doplnte program tak, aby v poli pocinaje i. indexem nalezl nejmensi cislo a jeho index.
  d) Nalezene nejmensi cislo prohodte s prvkem umistenym na i. miste.
  e) Dany postup provedte pro i = 0 .. n-1.


  main()
  {
   int i, n;
   float A[500];
  
  
   int i, n;
   float val;
   float A[] = {1, 2, 3, 6, 7, 4};
  
   n = 6;
  
   setrid(A, n);
  
  }