ZAPG - výsledky

Zimní semestr 2017 - hodnocení po 1. zápočtovém testu (nejlepší možný výsledek je C).

Hodnocení si můžete zlepšit až o dva stupně dobrým výsledkem 2. zápočtového testu.

číslo
testu
celk.
hodnocení
1 C
2 C
3 C
4 D
5 C
6 C
7 D
8 C
11 D
12 C
13 C
14 C
15 D+
16 E
17 C
18 D+
21 D+
22 C
23 E

Hodnocení D+ znamená, že budu-li váhat i s hodnocením 2. záp. testu, přikloním se k tomu lepšímu.
(Při neúčasti na 2. záp. testu bude výsledné hodnocení D.)


Poslední aktualizace: 5. prosince 2017