ZAPG - výsledky

Zimní semestr 2018 - cvičení St 12:30-14:00, hodnocení po 1. zápočtovém testu (nejlepší možný výsledek je C).

Hodnocení si můžete zlepšit až o dva stupně dobrým výsledkem 2. zápočtového testu.

číslo
testu
celk.
hodnocení
11 C
12 D
14 E
15 E+
16 C
17 D
18 C
21 C
22 C
23 D
24 D+
25 D
26 F
27 D
28 C

Hodnocení D+, resp. E+, znamená, že budu-li váhat i s hodnocením 2. záp. testu, přikloním se k tomu lepšímu.
(Při neúčasti na 2. záp. testu bude výsledné hodnocení D, resp. E.)


Poslední aktualizace: 12. prosince 2018