Základy algoritmizace a programování

ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING

Informace k zimnímu semestru 2016/2017             

Výslednou klasifikaci jsem dnes, tj. 4. ledna, zapsala do KOSu (až na studenty, s nimiž jsem se domluvila na testu v náhradním termínu). Zkontrolujte si prosím, že je vše v pořádku.

Podrobné informace - sylabus přednášek a cvičení, požadavky k zápočtu, ukázky testů, příklady z přednášek ...


Program cvičení

1. lekce - úvod do prostředí Matlab

pomocné přehledy (pro Matlab i C):
- operace a funkce
- základní příkazy

spuštění Matlabu: Aplikace / Ostatní / Matlab Classroom

vzorové příklady: dialogové okno, skripty

doporučená cvičení

DÚ: příklady - první odstavec a libovolné 3 příklady z druhého odstavce2. lekce - Matlab: cykly a větvení programu

vzorové příklady

cvičení:

postupně programujte tyto příklady - odstavce 3 a 4

další doporučená cvičení


3. lekce - Matlab: práce s poli, I/O

vzorové příklady: práce s poli, vstupy a výstupy (I/O)

cvičení:

postupně programujte tyto příklady - odstavce 5 a 6

další doporučená cvičení


4. lekce - Matlab: funkce

vzorové příklady

cvičení:


5. lekce - Matlab: grafy, opakování

vzorové příklady:

cvičení:

Napište skript, který nakreslí graf zvolené funkce (například nějakého polynomu) a jeho aproximaci pomocí částečných součtů Fourierovy řady, postupně od 0 až do n členů. (Můžete použít funkce ze vzorových příkladů.)

další doporučená cvičení

Opakování: měli byste umět naprogramovat kterýkoliv z těchto příkladů


6. až 8. lekce - úvod do jazyka C

téma:

vzorové příklady, příklady na čtení a zápis

cvičení:

další cvičení: cv. 6, cv. 7, cv. 8


9. lekce - C: pole, příkazy switch a break

vzorové příklady, příklad na práci s textem

cvičení:

další cvičení


10. lekce - C: funkce

vzorové příklady

cvičení: vraťte se k úlohám ze 4. lekce a přepište je z Matlabu do C

další cvičení: cv. 10, cv. 11


11. lekce    14.12.2016

1. zápočtový test

První test bude bez použití počítače. Dostanete úlohu podobnou těmto, řešení v Matlabu i v jazyku C napíšete na papír. Jako pomůcku si můžete předem vytisknout a používat seznam operací a funkcí a seznam příkazů.


12. a 13. lekce    21.12.2016 a 4.1.2017

2. zápočtový test (pouze pro ty, kteří prošli prvním testem),

případně možnost opravy 1. testu.

Druhý test bude na počítači, můžete si vybrat buď Matlab, nebo C. Dostanete nějakou úlohu, na které ukážete, že umíte napsat funkci, která má více vstupních i více výstupních parameterů, a umíte ji zavolat v hlavním programu.


Doporučená literatura

Další odkazy k předmětu

SW

Dev-C++ - IDE (programovací prostředí) pro C pro Windows
Matlab - studentskou verzi lze nainstalovat ze stránek download.cvut.cz
             (používání vyžaduje přístup k síti z domény ČVUT)
GNU OCTAVE - volně šiřitelný program velice podobný Matlabu
Český průvodce programem OCTAVE
GNUPLOT - volně šiřitelný program pro kreslení grafů


Poslední aktualizace: 4. ledna 2017