Základy algoritmizace a programování

ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING

Informace k zimnímu semestru 2020/2021             

cvičení v moodle

Fourierova transformace - 3Blue1Brown

Rychlá Fourierova transformace - MIT

Fourierova transformace a její aplikace - Stanford

Fourierova transformace (česky, pdf)

Fourierova transformace dvourozměrných dat (česky, pdf)


Doporučená literatura

Další odkazy na literaturu jsou na této stránce dole (všechno v angličtině)

SW

Matlab - studentskou verzi lze nainstalovat ze stránek download.cvut.cz
             (používání vyžaduje přístup k síti z domény ČVUT)
GNU OCTAVE - volně šiřitelný program velice podobný Matlabu
Průvodce programem OCTAVE - anglicky


Poslední aktualizace: 8. prosince 2020