Matematika III – cvičení

Informace k zimnímu semestru 2020/2021


Obecné informace k předmětu

Orientační časový plán cvičení

Příklady za DÚ jsou ze sbírky [3].
1. týden
2. týden
 • Řady s nezápornými členy.
 • Alternující řady.
 • Absolutní a relativní konvergence.
 • Příklady z cvičení
 • DÚ A: 2.2.1, 2.2.2
 • DÚ B: 2.2.1
3. týden
 • Operace s řadami.
 • Řady funkcí - obecné vlastnosti.
 • Mocninné řady.
 • Taylorova řada funkce.
 • Příklady z cvičení
 • DÚ A: 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
 • DÚ B: 2.1.1, 2.3.1, 2.3.2
4. týden
 • Fourierova trigonometrická řada funkce.
 • Sinový a kosinový rozvoj funkce.
 • Výpočet Fourierových koeficientů.
 • Příklady z cvičení
 • DÚ A: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3
 • DÚ B: 1.1.1, 1.2.1
5. týden
 • Fourierova trigonometrická řada funkce - pokračování.
 • Postačující podmínky pro existenci a jednoznačnost maximálního řešení Cauchyho úlohy.
 • Příklady z cvičení
 • DÚ A, B: 3.1.1, 3.1.2
6. týden
7. týden
 • Metody řešení diferenciálních rovnic 1. řádu:
 • - lineární rovnice,
 • DÚ A, B: 3.3.1, 3.3.2
 • - Bernoulliova rovnice,
 • - exaktní rovnice.
 • Příklady z cvičení
 • DÚ A: 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2
 • DÚ B: -
8. týden
9. týden - 17. listopadu, cvičení odpadá
 • Lineární rovnice 2. řádu s proměnnými koeficienty
 • - řešení pomocí mocninných řad.
 • Příklady z cvičení - projdeme je na následujícím cvičení
 • DÚ A: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4
 • DÚ B: 2.4.1, 2.4.4
10. týden
 • Soustavy v normálním tvaru.
 • Převod rovnice vyššího řádu na soustavu v normálním tvaru.
 • Lineární soustavy.
 • Intervaly maximálních řešení.
 • Příklady z cvičení
 • DÚ A, B: 5.1.1, 5.1.2
11. týden
 • Lineární soustavy s konstantními koeficienty.
 • Eulerova metoda nalezení fundamentálního systému řešení homogenní soustavy.
 • DÚ A: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4. 6.1.5, 6.1.6
 • DÚ B: 6.1.3, 6.1.4. 6.1.5
 • Řešení lineární nehomogenní soustavy 2. řádu, eliminační metoda.
 • DÚ A, B: 6.2.1, 6.2.2
 • Příklady z cvičení
12. týden
13. týden
 • Autonomní soustavy 2. řádu
 • - existence a jednoznačnost maximálního řešení Cauchyovy úlohy.
 • DÚ A, B: 7.1.1, 7.1.2
 • Body rovnováhy a fázové trajektorie.
 • První integrál.
 • Příklady z cvičení
 • Ilustrace v Matlabu
 • DÚ A: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2
 • DÚ B: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3


Podmínky zápočtu:

Literatura


Poslední aktualizace: 9. prosince 2020