Matematika II – cvičení ADoporučuju volitelný předmět Geometrie pro CAD, vyučuje Ivana Linkeová.

Informace k předmětu

Cvičení A - informace k letnímu semestru 2016/2017:

Literatura

Videa (v angličtině)


Orientační časový plán cvičení - úroveň A

     Příklady jsou ze sbírky [2] (číslování dle elektronické verze)   

1. týden
 • Základní informace o předmětu, požadavky k zápočtu.
 • Riemannův integrál funkce jedné proměnné.
 • Kuželosečky, množiny jimi ohraničené v E2.
 • Kvadratické plochy v základní i posunuté poloze.
 • Funkce více proměnných: definiční obory, spojitost, izokřivky, izoplochy.
  DÚ 47-49
2. týden
 • Parciální derivace.
  DÚ 77, 78, 89, 90
 • Gradient funkce, jeho geometrický a fyzikální význam.
 • Totální diferenciál.
 • Tečná rovina a normálový vektor. Přibližný výpočet funkční hodnoty.
 • Rovnice normály ke grafu funkce z = f(x,y) a k ploše dané rovnicí F(x,y,z) = 0.
  DÚ 100, 128, 130, 144, 148, 159
3. týden
 • Derivace ve směru a její výpočet, geometrický význam.
  DÚ 123, 136, 150, 152, 156, 158
 • Derivace složené funkce.
  DÚ 162, 164
 • Lokální extrémy funkce z = f(x,y).
  DÚ 219, 220, 221
4. týden
 • Globální extrémy funkce z = f(x,y).
 • Vázané extrémy (řešené bez Lagrangeovy funkce).
  DÚ 232, 235
 • Funkce definovaná implicitně rovnicí F(x,y) = 0:
      1. a 2. derivace, tečna, monotónie, lok. extrémy, konvexnost,
      Taylorův polynom 2. stupně, přibližný výpočet hodnoty.
  DÚ 179,186
5. týden
 • zápočtový test v pondělí 20.3.2017
 • Funkce definovaná implicitně rovnicí F(x,y,z) = 0:
      existence, spojitost, parc. derivace,
      tečná rovina, přibližný výpočet hodnoty.
  DÚ 189, 196
 • Dvojný integrál. Fubiniova věta.
 • Geometrické aplikace.
  DÚ 261-265, 269
6. týden
 • zápočtový test (parc. derivace) v pondělí 27.3.2017
 • Transformace do polárních a zobecněných polárních souřadnic.
  DÚ 285, 290
 • Fyzikální aplikace.
  DÚ 312, 326, 329, 334
7. týden
 • Trojný integrál. Fubiniova věta.
 • Geometrické a fyzikální aplikace.
  DÚ 347 - 349
8. týden
 • Transformace do cylindrických a sférických souřadnic.
  Zobecněné souřadnice.
  DÚ 359, 361, 362, 394, 396, 416, 419
9. týden
 • Obě cvičení odpadají.
10. týden
 • Křivky v E2 a v E3 a jejich parametrizace.
 • Křivkový integrál skalární funkce.
 • Geometrické a fyzikální aplikace - délka křivky, její mechanické charakteristiky.
  DÚ 441, 449, 450, 458, 476, 482, 490, 494
11. týden
 • opravný test z parc. derivací v úterý 2.5.2017
 • Křivkový integrál vektorové funkce.
 • Cirkulace vektorového pole po uzavřené křivce v E2.
  DÚ 504, 505, 512, 518, 519, 525
 • Greenova věta.
  DÚ 542, 544, 547
12. týden
 • zápočtový test z integrálů ve čtvrtek 11.5.2017 - jen pro ty, kteří neprošli úspěšně 2. testem zk. p. č.
 • Nezávislost křivkového integrálu vektorového pole na integrační cestě v E2 a v E3.
 • Potenciální pole v E2, nutná podmínka, postačující podmínky.
 • Výpočet potenciálu.
  DÚ 574-6, 578, 581, 586, 588
13. týden
 • oprava zápočtového testu z integrálů ve čtvrtek 18.5.2017 - po předchozím předvedení DÚ
 • Plochy v E3 a jejich parametrizace.
 • Plošný integrál skalární funkce.
 • Obsah plochy, mechanické charakteristiky.
  DÚ 607, 608, 637
 • Plošný integrál vektorové funkce.
 • Tok vektorového pole plochou.
  DÚ 657, 665, 672
14. týden
 • Divergence. Gaussova-Ostrogradského věta.
  doporučené 682, 690, 691, 697, 701
 • Zápočet.

Podmínky zápočtu:

Poslední aktualizace: 13. května 2017