Matematika II – cvičení B

Informace k předmětu

Cvičení B - informace k letnímu semestru 2017/2018:

Literatura


Orientační časový plán cvičení - úroveň B

     Příklady jsou ze sbírky [2] (číslování dle elektronické verze)   

1. týden
 • Základní informace o předmětu, požadavky k zápočtu.
 • Riemannův integrál funkce jedné proměnné.
 • Kuželosečky, množiny jimi ohraničené v E2.
 • Kvadratické plochy v základní i posunuté poloze.
  Množiny jimi ohraničené v E3.
  DÚ 44, 46, 47
2. týden
 • Funkce více proměnných: definiční obory, spojitost, izokřivky, izoplochy.
 • Parciální derivace.
 • Gradient funkce, jeho geometrický a fyzikální význam.
  DÚ 71-76, 87, 88, 139
3. týden
 • Tečná rovina a normálový vektor. Přibližný výpočet funkční hodnoty.
 • Rovnice normály ke grafu funkce z = f(x,y).
 • Derivace ve směru a její výpočet, geometrický význam.
  DÚ 96, 98, 135, 151, 155, 157
4. týden
 • Parciální derivace druhého řádu.
  DÚ 120, 123
 • Divergence a rotace vektorového pole.
 • Lokální extrémy funkce z = f(x,y).
  DÚ 199, 210-212
5. týden
 • zápočtový test v úterý 20.3.2018
 • Funkce definovaná implicitně rovnicí F(x,y) = 0:
      1. derivace, tečna, přibližný výpočet hodnoty.
  DÚ 167, 179, 180
6. týden
 • zápočtový test (parc. derivace) v úterý 27.3.2018
 • Dvojný integrál. Fubiniova věta.
 • Geometrické a fyzikální aplikace.
  DÚ 241, 245, 261-265, 327
7. týden
 • Transformace do polárních a zobecněných polárních souřadnic.
  DÚ 290, 292, 304, 312, 314, 324
8. týden
 • oprava záp. testu (parc. derivace) v úterý 10.4.2018
 • Trojný integrál. Fubiniova věta.
 • Geometrické a fyzikální aplikace.
 • Transformace do cylindrických souřadnic.
  DÚ 347, 359, 384, 388, 393, 406, 409
9. týden
 • Transformace do sférických souřadnic.
  DÚ 361, 385
 • Křivky v E2 a v E3 a jejich parametrizace.
  DÚ 439, 440
10. týden
 • Křivkový integrál skalární funkce.
 • Geometrické a fyzikální aplikace - délka křivky, její mechanické charakteristiky.
  DÚ 447, 448, 475, 482, 491
 • Křivkový integrál vektorové funkce.
  DÚ 504, 505, 512, 525
11. týden
 • Cirkulace vektorového pole po uzavřené křivce v E2.
 • Greenova věta.
  DÚ 542, 544, 547
12. týden
 • Nezávislost křivkového integrálu vektorového pole na integrační cestě v E2 a v E3.
 • Potenciální pole v E2, nutná podmínka, postačující podmínky.
 • Výpočet potenciálu.
  DÚ 565-567, 581, 582
13. týden
 • Plochy v E3 a jejich parametrizace.
 • Plošný integrál skalární funkce.
 • Obsah plochy, mechanické charakteristiky.
 • Plošný integrál vektorové funkce.
  DÚ 593, 608, 627, 635, 658
14. týden
 • Opakování, konzultace
 • Zápočet.

Podmínky zápočtu:

Odkaz na plán loňského cvičení A


Poslední aktualizace: 5. dubna 2018