Matematika II – cvičení A

Informace k předmětu

Cvičení A - informace k letnímu semestru 2018/2019:

Literatura


Orientační časový plán cvičení - úroveň A

     Příklady jsou ze sbírky [2] (číslování dle elektronické verze)   

1. týden
 • Základní informace o předmětu, požadavky k zápočtu.
 • Riemannův integrál funkce jedné proměnné.
 • Kuželosečky, množiny jimi ohraničené v E2.
 • Kvadratické plochy v základní i posunuté poloze.
 • Funkce více proměnných: definiční obory, spojitost, izokřivky, izoplochy.
  DÚ 47-49
2. týden
 • Parciální derivace.
  DÚ 77, 78, 89, 90, 123
 • Gradient funkce, jeho geometrický a fyzikální význam.
  DÚ 128, 130, 144, 148
 • Totální diferenciál.
 • Tečná rovina a normálový vektor. Přibližný výpočet funkční hodnoty.
 • Rovnice normály ke grafu funkce z = f(x,y) a k ploše dané rovnicí F(x,y,z) = 0.
  DÚ 100, 159, 189
3. týden
 • Derivace ve směru a její výpočet, geometrický význam.
  Derivace složené funkce.
  DÚ 136, 150, 152, 156, 158
 • Funkce definovaná implicitně rovnicí F(x,y) = 0:
      1. a 2. derivace, tečna, monotónie, lok. extrémy, konvexnost,
      Taylorův polynom 2. stupně, přibližný výpočet hodnoty.
  DÚ 179,186
4. týden
 • Funkce definovaná implicitně rovnicí F(x,y,z) = 0:
      existence, spojitost, parc. derivace,
      tečná rovina, přibližný výpočet hodnoty.
  DÚ 196
 • Lokální extrémy funkce z = f(x,y).
  DÚ 219, 220, 221
5. týden
 • zápočtový test (parc. derivace) v pondělí 18.3.2019
 • Globální extrémy funkce z = f(x,y).
 • Vázané extrémy (řešené bez Lagrangeovy funkce).
  DÚ 232, 235
 • Dvojný integrál. Fubiniova věta.
 • Geometrické aplikace.
  DÚ 261-265, 269
6. týden
 • Transformace do polárních a zobecněných polárních souřadnic.
  DÚ 285, 290
 • Fyzikální aplikace.
  DÚ 312, 326, 329, 334
7. týden
 • Trojný integrál. Fubiniova věta.
 • Geometrické a fyzikální aplikace.
  DÚ 347 - 349
 • Transformace do cylindrických souřadnic.
  DÚ 359, 394, 396, 416
8. týden
 • Transformace do sférických souřadnic.
  Zobecněné souřadnice.
  DÚ 361, 362, 419
 • Křivky v E2 a v E3 a jejich parametrizace.
 • Křivkový integrál skalární funkce.
  DÚ 441, 449, 450, 458
9. týden
 • Geometrické a fyzikální aplikace - délka křivky, její mechanické charakteristiky.
  DÚ 476, 482, 490, 494
 • Křivkový integrál vektorové funkce.
 • Cirkulace vektorového pole po uzavřené křivce v E2.
  DÚ 504, 505, 512, 518, 519, 525
10. týden
 • Greenova věta.
  DÚ 542, 544, 547
 • Nezávislost křivkového integrálu vektorového pole na integrační cestě v E2 a v E3.
 • Potenciální pole v E2, nutná podmínka, postačující podmínky.
 • Výpočet potenciálu.
  DÚ 574-6, 578, 581, 586, 588
11. týden
 • Plochy v E3 a jejich parametrizace.
 • Plošný integrál skalární funkce.
 • Obsah plochy, mechanické charakteristiky.
  DÚ 615, 616, 645
12. týden
 • Plošný integrál vektorové funkce.
 • Tok vektorového pole plochou.
  DÚ 657, 665, 672
13. týden
 • Divergence. Gaussova-Ostrogradského věta.
  doporučené 682, 690, 691, 697, 701
14. týden
 • Opakování.
 • Zápočet.

Podmínky zápočtu:

Zajímavé odkazy

Videa (v angličtině)


Poslední aktualizace: 6. května 2019