ZAPG - příklady pro Matlab

Napište program, který

vstup a výstup

jednoduché výpočty

rozhodování

cykly

jednorozměrná pole (v Matlabu to zkuste bez použití cyklu)

matice


Poslední aktualizace: 3. července 2017