Příklady II - používání funkcí

Matlab i C

■ Napište program pro numerickou integraci dané funkce, předpokládejte přitom, že integrační metodu dostanete předepsanou vzorcem. Postupujte v těchto třech krocích:


■ Napište program pro řešení rovnice x = f(x) pro danou funkci f(x), který použije metodu prosté iterace. Postupujte v těchto třech krocích:

Položte maxit = 100 a vyzkoušejte program pro eps = 0.0001 a výchozí hodnotu xo = 0


■ Napište program pro určení množství a ceny hnojiva pro zahradu dané velikosti. Hnojivo se dodává ve dvou baleních: buď 1 kg za 50 Kč nebo 3 kg za 120 Kč. Na čtvereční metr zahrady je potřeba 0.1 kg hnojiva. Postupujte v těchto dvou krocích:


Matlab

■ Napište program, který řeší vektorovou rovnici x = U x + v metodou prosté iterace, kde U je n x n matice a x a v jsou sloupcové vektory dimenze n. Postupujte v těchto dvou krocích:


C

■ Napište program pro výpočet střední hodnoty a standardní odchylky dané posloupnosti teplot. Postupujte v těchto dvou krocích:


Last updated: 14. prosince 2018