Začínáme s jazykem C - práce online

Existuje mnoho veřejně přístupných míst na internetu, kde lze psát, překládat a pouštět programy v C. Jedna z možností je
www.tutorialspoint.com/compile_c_online.php.
Výhodou tohoto webu je, že také používá překladač gcc, který máte k dispozici na školních počítačích (v linuxu). Následuje stručný návod k použití.


Návod

Na úvodní stránce výše uvedeného odkazu uvidíte dvě okna: vlevo je modré okno, ve kterém budete pracovat, nad ním jsou tlačítka Execute a Embed a záložky main.c a Stdin, aktivní záložka je main.c. Vpravo je bílé okno Result, kam se budou psát výsledky.

Záložka main.c zobrazuje modré okno se vzorovým barevně zvýrazněným programem v C, který můžete libovolně upravovat.

Záložka Stdin zobrazí vlevo bílé okno, kam můžete zadat vstupní data pro svůj program (nelze zadávat vstupy z klávesnice).

Tlačítkem Execute spustíte program. Výsledek se zobrazí v pravém okně, nad ním je vidět příkaz gcc, který byl použit.


Přidání matematické knihovny: použijte menu nahoře vpravo, zvolte Project/Compile options. Objeví se dialogové okno, v prvním řádku je příkaz gcc, který můžete upravit. Pro použití matematické knihovny je nutné na konec příkazu přidat přepínač -lm, pak použít tlačítko Update, a pak Close.


Poslední aktualizace: 7. listopadu 2017