Začínáme s jazykem C - lokálně na počítači s linuxem

Budeme pracovat v linuxu s překladačem gcc v terminálovém okně (které na školních počítačích lze otevřít například výběrem
Aplikace/Příslušenství/Terminál).

Vytvořte si složku, ve které budete mít všechny své programy - například ZAPG_C.

Základní příkazy v terminálovém okně:
ls výpis obsahu aktuální složky
mkdir ZAPG_C  vytvoření nové složky ZAPG_C v aktuální složce
cd ZAPG_C přesun do složky ZAPG_C
cd .. přesun (zpět) do nadřazené složky

Vytvoření souboru se zdrojovým kódem programu v C

Soubory se zdrojovým kódem programu v C můžete vytvořit v libovolném textovém editoru;
budeme používat editor gedit, který spustíte například výběrem

Aplikace/Příslušenství/Textový editor

       (lze jej spustit i příkazem gedit v jiném terminálovém okně).

Pak vytvořte soubor:


Překlad a sestavení programu

Po každé změně ve zdrojovém kódu programu je nutné program tzv. přeložit. Budeme pracovat v terminálovém okně ve složce, kde máme svoje programy v C (např. ZAPG_C). Složku, ve které aktuálně pracujeme, zjistíme příkazem pwd. Mezi složkami se pohybujeme pomocí příkazu cd.

Nejdřív se přesvědčete příkazem ls, že soubor se zdrojovým kódem svého programu opravdu máte v aktuální složce.

Program přeložíte příkazem gcc:

 gcc prog1.c -o prog1
Vytvoří se spustitelný program prog1.

Pro ladění programu je užitečnější tato podoba příkazu:

 gcc -Wall prog1.c -o prog1
Volba Wall (Warning all) zobrazí všechna možná varování před potenciálními chybami - například pokus o výpis hodnoty proměnné určitého typu ve formátu, který pro tento typ není použitelný.
Při volbě Wall je vhodnější psát program ve formálně korektnější podobě jako

 #include <stdio.h>
 int main()
 { 
   printf("ahoj\n");
   return 0;
 }

Spuštění programu

Program s názvem prog1 spustíte v terminálovém okně příkazem

 ./prog1


Přidání matematické knihovny

Chcete-li používat matematické funkce (například sin(x), sqrt(x)) a konstanty (například konstanta M_PI obsahuje hodnotu Ludolfova čísla s přesností na mnoho desetinných míst), je nutné na začátku programu uvést příkaz

 #include <math.h>
a dále v gcc použít volbu lm, aby se při sestavování přidala matematická knihovna:
 gcc -Wall prog1.c -o prog1 -lm
Příklad programu, který používá funkci sin(x):
 #include <stdio.h>
 #include <math.h>
 int main()
 { 
   printf("sinus 5 je %f \n", sin(5));
   return 0;
 }


Poslední aktualizace: 7. listopadu 2017