Domácí úkoly


2. cvičení

Napište skript v Matlabu pro součty příjmů a výdajů na účtu:

Odevzdejte prosím kód skriptu (na papíře, napsaný ručně nebo vytištěný), bez syntaktických chyb a vyzkoušený na nějakých datech, na začátku 3. cvičení.3. cvičení

Napište program, který:
 1. Přečte ze vstupního souboru testy_data.txt tabulku čísel představující výsledky testu, který má 2 úlohy bodované 0 až 10, na každém řádku jsou výsledky jednoho studenta. Pro 5 studentů může tabulka vypadat například takto:
     5 7
     8 6
     3 2
     6 4
    10 10
  
 2. Vytvoří tabulku vys, která v každém řádku bude mít následující 3 výsledky pro každého studenta: celkový počet bodů, procento úspěšnosti v testu (zaokrouhleno na celá čísla) a zda student prošel (1 ... prošel, výsledek aspoň 50%, 0 ... neprošel, tj. míň než 50%). Pro vzorový příklad by tedy výsledná tabulka měla být
    12  60  1
    14  70  1
     5  25  0
    10  50  1
    20  100  1
  
 3. Uloží výslednou tabulku vys do souboru testy_vys.txt.

Odevzdejte prosím kód programu (na papíře, napsaný ručně nebo vytištěný), bez syntaktických chyb a vyzkoušený na nějakých datech, na začátku 4. cvičení.

lepší varianta - výsledné známky

Ve třetím sloupci výsledné tabulky uveďte místo prošel-neprošel výslednou známku podle hodnocení
1 ... aspoň 83%,
2 ... aspoň 67%, míň než 83%,
3 ... aspoň 50%, míň než 67%,
4 ... míň než 50%4. cvičení

 1. Přepište program z minulého týdne tak, že poběží v dialogu: vždycky se zeptá na dosažené body z jednoho testu a hned napíše výsledek (tj. dosažené procento a hodnocení). Program skončí, bude-li zadáno záporné číslo.
  Výpočet procent a hodnocení napište jako funkci, kterou budete volat v hlavním programu. Vstupní hodnoty této funkce budou dvě čísla - dosažené body z testu. Výstupem budou taky dvě čísla: dosažené procento a hodnocení 1 nebo 0 ve významu prošel-neprošel (nebo v lepší variantě hodnocení 1 až 4).

 2. Upravte funkci pro výpočet hodnocení tak, aby se lépe hodila do úlohy v DÚ ze cvičení 3, tj. abyste do ní jako vstup mohli zadat najednou celou tabulku výsledků. Výsledkem pak budou dva sloupcové vektory - v jednom budou procenta pro všechny studenty a ve druhém hodnocení.

Tento úkol je dobrovolný a budu jej kontrolovat, jen když o to sami požádáte.


Poslední aktualizace: 26. října 2016