Řešení soustavy   A X = B   iteračními metodami

Upozornění: cílem je zde názorná ilustrace metod, nikoliv efektivní program

obecná metoda prosté iterace:

řešíme rovnici X = F(X) jako Xi+1 = F(Xi), i = 1, 2, ... (X může být číslo, vektor, matice ...)

příklad pro F(X) = sin(X) + 1:

>> X = 6;      % volba pocatecni aproximace
>> X = sin(X) + 1  % opakujeme, dokud se X neustali

metoda prosté iterace pro rovnici X = U X + V:

>> U = [ 0.5 0.1 ; 0.2 0.3 ]; % dana matice
>> V = [ 2 ; 3 ];        % dany vektor
>> X = [ 6 ; 4 ];        % volba pocatecni aproximace
>> X = U * X + V         % opakujeme, dokud se X neustali

převedení rovnice A X = B na rovnici X = U X + V

>> A = [ 2 -1 0 ; -1 3 1 ; 0 1 2 ]; % dana matice
>> B = [ 1 ; 3 ; 3 ];         % dany vektor prave strany

Richardsonova metoda:

>> E = eye(3);      % jednotkova matice
>> c = 0.2;        % vhodna konstanta (zavisla na matici) 
>> U = E - c * A 
>> sp = max(abs(eig(U))) % spektralni polomer matice U - kriterium konvergence
>> V = c * B; 
>> X = V;         % volba pocatecni aproximace
>> X = U * X + V     % opakujeme, dokud se X neustali
>> B - A * X       % residuum - melo by byt blizko nuly
Zkuste různé volby konstanty c.
Přesvědčte se, že pro sym. A metoda konverguje, právě když max( |1 - c emin|, |1 - c emax|) je menší než 1 (emin a emax jsou minim. a max. vlastní čísla A).

Jacobiova metoda:

>> D = diag(diag(A));    % diagonala A
>> L = tril(A, -1);     % dolni trojuhelnik A (bez diagonaly)
>> P = triu(A, 1);     % horni trojuhelnik A (bez diagonaly)
>> UJ = - inv(D) * (L + P) % Jacobiova iteracni matice
>> sp = max(abs(eig(UJ)))  % spektralni polomer matice UJ - kriterium konvergence
>> VJ = inv(D) * B;     % upraveny vektor prave strany
>> X = VJ;         % volba pocatecni aproximace
>> X = UJ * X + VJ     % opakujeme, dokud se X neustali
>> B - A * X        % residuum - melo by byt blizko nuly

Gauss-Seidelova metoda:

>> D = diag(diag(A));    % diagonala A
>> L = tril(A, -1);     % dolni trojuhelnik A (bez diagonaly)
>> P = triu(A, 1);     % horni trojuhelnik A (bez diagonaly)
>> UG = - inv(D + L) * P  % Gauss-Seidelova iteracni matice
>> sp = max(abs(eig(UG)))  % spektralni polomer matice UG - kriterium konvergence
>> VG = inv(D + L) * B;   % upraveny vektor prave strany
>> X = VG;         % volba pocatecni aproximace
>> X = UG * X + VG     % opakujeme, dokud se X neustali
>> B - A * X        % residuum - melo by byt blizko nuly

Metoda SOR:

>> om = 1.25;          % volba relax. parametru omega
>> D = diag(diag(A));      % diagonala A
>> L = tril(A, -1);       % dolni trojuhelnik A (bez diagonaly)
>> P = triu(A, 1);        % horni trojuhelnik A (bez diagonaly)
>> US = - inv(D + om*L) * (om*P + (om-1)*D);  % SOR iteracni matice
>> sp = max(abs(eig(US)))    % spektralni polomer matice US - kriterium konvergence
>> VS = om * inv(D + om*L) * B; % upraveny vektor prave strany
>> X = VS;            % volba pocatecni aproximace
>> X = US * X + VS        % opakujeme, dokud se X neustali
>> A * X             % zkouska
Vyzkoušejte metody na dalších maticích, například
>> A = [ 2 -1 0 ; -1 -3 1 ; 0 1 2 ];
(změna znamínka u prostředního prvku - Richardsonova metoda přestane fungovat).