Interpolace a aproximace


Interpolace polynomem
>> x = 0 : 4;         % x = [ 0 1 2 3 4 ]
>> y = [ 3 1 2 6 8 ];
>> xx = 0 : 0.1 : 4;     % deleni intervalu < 0 ; 4 > s krokem 0.1 
>> n = length(x)-1;      % n ... stupen polynomu
>> p = polyfit(x,y,n)     % p ... vektor koeficientu polynomu
>> yy = polyval(p,xx);    % yy ... hodnoty polynomu spoctene s krokem 0.1
>> plot(x,y,'ro',xx,yy,'b')  % graf polynomu - dane body jsou cervene krouzky, graf je modry

Porovnání interpolace polynomem a kubickým splajnem:

Nechte proběhnout předchozí příklad, nezavírejte okno s obrázkem a zadejte tyto příkazy:

>> yy1 = spline(x,y,xx);   % yy1 ... hodnoty kubickeho splajnu
>> hold on          % chceme kreslit do stejneho obrazku 
>> plot(x,y,'ro',xx,yy1,'g') % zeleny graf splajnu

Na následujícím příkladu lépe vynikne výhodnost interpolace splajnem:

>> x = -4 : 4;        % x = [ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ]
>> y = [ 0 0 0 0 1 2 6 7 7];
>> xx = -4 : 0.1 : 4;     % deleni intervalu < -4 ; 4 > s krokem 0.1 
>> n = length(x)-1;      % n ... stupen polynomu
>> p = polyfit(x,y,n)     % p ... vektor koeficientu polynomu
>> yy = polyval(p,xx);    % yy ... hodnoty polynomu spoctene s krokem 0.1
>> hold off          % chceme kreslit do noveho obrazku 
>> plot(x,y,'ro',xx,yy,'b')  % graf polynomu - dane hodnoty cervene krouzky, graf modry
>> yy1 = spline(x,y,xx);   % yy1 ... hodnoty kubickeho splajnu
>> hold on          % chceme kreslit do stejneho obrazku 
>> plot(x,y,'ro',xx,yy1,'g') % zeleny graf splajnu

Aproximace polynomem metodou nejmenších čtverců

Proložení přímky

>> x = -4 : 4;        % x = [ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ]
>> y = [ 0 0 0 0 1 2 6 7 7];
>> xx = -4 : 0.1 : 4;     % deleni intervalu < -4 ; 4 > s krokem 0.1 
>> p = polyfit(x,y,1)     % prolozeni primky metodou nejmensich ctvercu
>> yy = polyval(p,xx);    % yy ... hodnoty na primce spoctene s krokem 0.1
>> plot(x,y,'ro',xx,yy,'b')  % graf - dane body jsou cervene krouzky, primka je modra

Funkce pro postupnou aproximaci dat polynomy všech stupňů od přímky až po interpolační polynom:

function mnc( X, Y, krok)
% mnc( X, Y, krok)
% vstup: 
%  X - radkový vektor x-ovych souradnic danych bodu (aspon dva body, nekontroluje se)
%  Y - radkový vektor y-ovych souradnic danych bodu (spravny rozmer se nekontroluje)
%  krok>0 - se kterym se budou kreslit grafy polynomu
% vystup: 
%  obrazek s aproximacnimi polynomy od primky po interpolaci
%  dalsi polynom se nakresli vzdy po stisku mezerniku
 n = length(unique(X));  % pocet ruznych hodnot v X
  % deleni intervalu s danym krokem: 
 minx = min(X);
 maxx = max(X);
 xx = linspace(minx, maxx, (maxx-minx)/krok); 
 p = polyfit(X,Y,1);    % primka
 yy = polyval(p,xx);    % body na grafu primky
 hold off;         % novy obrazek
 plot(X,Y,'ro',xx,yy);
 hold on;         % dal se bude kreslit do stejneho obrazku
 for i = 2 : n-1
  pause          % cekani na stisk mezerniku
  p = polyfit(X,Y,i);
  yy = polyval(p,xx);
  plot(xx,yy);
 end % for
end % function

Funkci můžeme zavolat takto (vždy po stisknutí mezery nakreslí další polynom):
>> x = -4 : 4;       
>> y = [ 0 0 0 0 1 2 6 7 7];
>> mnc(x, y, 0.2)