Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu


Počáteční (Cauchyova) úloha pro jednu rovnici: y ' = f(x,y)


Znázornění všech řešení rovnice

Příklad: chceme znázornit všechna řešení rovnice y ' = y / x2 na obdélníkové oblasti [ 0.8 , 2.5 ] x [ 0.8 , 3.8 ] :

>> h = 0.1;             % krok site
>> xh = 0.8 : h : 2.5 ;       % xh je interval [ 0.8 , 2.5 ] rozdeleny s krokem h
>> yh = 0.8 : h : 3.8 ;       % yh je interval [ 0.8 , 3.8 ] rozdeleny s krokem h
>> [xx,yy] = meshgrid(xh,yh);    % vytvoreni site na obdelniku [ 0.8 , 2.5 ] x [ 0.8 , 3.8 ]
>> px = ones(length(yh),length(xh)); % px = 1 v kazdem bode [x,y] site
>> py = yy./xx.^2;          % py = f(x,y) v kazdem bode [x,y] site
>> pp = sqrt(px.*px + py.*py);    % (ppx, ppy) bude normovany vektor (px, py)
>> ppx = px./pp;
>> ppy = py./pp;
>> quiver(xh, yh, px, py)      % v kazdem bode [x,y] se nakresli vektor (ppx, ppy) jako sipka
>> hold on              % pokracovani ve stejnem obrazku
>> plot(xh, 2*exp(1-1./xh),'LineWidth',2,'Color','r')  % presne reseni
>> axis([0.5, 2.6, 1.5, 3.6])    % nastaveni velikosti

Numerické řešení Cauchyovy úlohy y ' = f(x,y), y(x0) = y0

Příklad: přidáme do předchozího obrázku řešení rovnice y ' = y / x2 s počáteční podmínkou y(1) = 2. Rovnici řešíme numericky s krokem h = 0.2 buď Eulerovou nebo Collatzovou metodou.

>> h = 0.2;     % krok
>> x = 1; y = 2;   % pocatecni podminka - vychozi bod
>> hold on      % chceme kreslit do stejneho obrazku
>> plot(x, y, 'r*') % nakreslime vychozi bod jako cervenou hvezdicku

Eulerova metoda

Opakujeme následující 4 kroky:

>> f = y / x^2;   % f ... smernice tecny v bode [x, y]
>> x = x + h;    % nova hodnota x
>> y = y + f * h;  % nova hodnota y (na primce se smernici f)
>> plot(x, y, 'r*') % nakresleni noveho bodu

Collatzova metoda

Opakujeme následující kroky:

>> f = y / x^2;      % f ... smernice tecny v bode [x, y]
>> xp = x + 0.5 * h;    % pomocny bod [xp, yp]
>> yp = y + 0.5 * f * h;  %  (urceny Eulerovou metodou s polovicnim krokem)
>> fp = yp / xp^2;     % fp ... smernice tecny v bode [xp, yp]
>> x = x + h;       % nova hodnota x
>> y = y + fp * h;     % nova hodnota y (na primce se smernici fp)
>> plot(x, y, 'r*')    % nakresleni noveho bodu

Počáteční (Cauchyova) úloha pro soustavu 2 rovnic


Numerické řešení Cauchyovy úlohy Y ' = F(x,Y), Y(x0) = Y0

Příklad: numerické řešení rovnice Y ' = [ 2x - y2 + ln(x-1) + 1 , x (4-y1)1/2 - 1] T s počáteční podmínkou Y(2) = [ 0 , -1 ] T s krokem h = 0.1.

>> h = 0.1;        % krok
>> x = 2; Y = [ 0 ; -1 ]; % pocatecni podminky

Eulerova metoda

Opakujeme následující 3 kroky:

>> F = [ 2*x-Y(2)+log(x-1)+1 ; x*sqrt(4-Y(1))-1 ]; 
>> x = x + h;     % nova hodnota x
>> Y = Y + h * F;   % nova hodnota Y

Collatzova metoda

Opakujeme následující kroky:

>> F = [ 2*x-Y(2)+log(x-1)+1 ; x*sqrt(4-Y(1))-1 ]; 
>> xp = x + 0.5 * h;                % pomocny bod [xp, Yp]
>> Yp = Y + 0.5 * h * F;  
>> Fp = [ 2*xp-Yp(2)+log(xp-1)+1 ; xp*sqrt(4-Yp(1))-1 ]; 
>> x = x + h;                    % nova hodnota x
>> Y = Y + h * Fp;                 % nova hodnota Y

Převedení rovnice 2. řádu na soustavu 2 rovnic prvního řádu

Příklad - tlumený oscilátor:   y''(x) + 2 y'(x) + y(x) = e-x,    y(0) = 2 ,   y'(0) = -4 .

Označíme y1 = y, y2 = y' (tj. máme teď dvě nezávislé funkce: y1 představuje výchylku a y2 rychlost).
Platí y1' = y2, y2' = e-x - y1 - 2 y2, máme tedy soustavu diferenciálních rovnic

Y ' = [ y2 , e-x - y1 - 2 y2] T s počáteční podmínkou Y(0) = [ 2 , -4 ] T

Soustavu můžeme řešit jako výše, např. Eulerovou metodou s krokem h = 0.1 (v praxi spíš 0.01):

>> h = 0.1;        % krok
>> x = 0; Y = [ 2 ; -4 ]; % pocatecni podminky

Opakujeme následující 3 kroky:

>> F = [ Y(2) ; exp(-x)-Y(1)-2*Y(2) ]; 
>> x = x + h;     % nova hodnota x
>> Y = Y + h * F;   % nova hodnota Y

Autonomní systém

Příklad - rovnice "dravec-kořist": Y ' = [ a y1 - b y1 y2 , - c y2 + d y1 y2 ]

znázornění stavové (fázové) roviny na čtverci [ 0 , 40 ] x [ 0 , 40 ] :

>> a = 1.5; b = 0.2; c= 1; d = 0.1; % volba parametru
>> h = 2;              % krok site
>> y1h = 0 : h : 30;         % y1h je interval [ 0 , 40 ] rozdeleny s krokem h
>> y2h = 0 : h : 40;         % y2h je interval [ 0 , 40 ] rozdeleny s krokem h
>> [y1,y2] = meshgrid(y1h,y2h);   % vytvoreni site na obdelniku [ 0 , 40 ] x [ 0 , 40 ] 
>> py1 = a*y1 - b*y1.*y2;     
>> py2 = -c*y2 + d*y1.*y2;   
>> quiver(y1h, y2h, py1, py2, 2)   

Eulerova metoda

>> h=0.1; 
>> Y = [15; 15];   % vychozi hodnota Y
>> hold on
>> plot(Y(1), Y(2), 'r*') 

Opakujeme následující 3 kroky:

>> F = [ a*Y(1) - b*Y(1)*Y(2) ; -c*Y(2) + d*Y(1)*Y(2) ]; 
>> Y = Y + h * F;   % nova hodnota Y
>> plot(Y(1), Y(2), 'r*') 

Collatzova metoda

>> h=0.1; 
>> Y = [15; 15];   % vychozi hodnota Y
>> hold on
>> plot(Y(1), Y(2), 'r*') 

Opakujeme následující kroky:

>> F = [ a*Y(1) - b*Y(1)*Y(2) ; -c*Y(2) + d*Y(1)*Y(2) ]; 
>> Yp = Y + 0.5* h * F;   % pomocny bod Yp
>> Fp = [ a*Yp(1) - b*Yp(1)*Yp(2) ; -c*Yp(2) + d*Yp(1)*Yp(2) ]; 
>> Y = Y + h * Fp;      % nova hodnota Y
>> plot(Y(1), Y(2), 'r*')