oblast

- čtverec ( 0 , 3) x ( -1 , 2 )
- na levé hranici (označena zeleně) jsou zadány Dirichletovy okrajové podmínky
- uvaľuje se pravidelná sí» 9 bilineárních prvků (elementů)


1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

matice tuhosti (globální)

- konkrétní hodnoty nenulových prvků jsou spočteny pro Poissonovu rovnici
- prvky matice, do kterých přispívá modře obarvený element oblasti, jsou vyznačeny modře


123456789101112
14/3-1/6 -1/3-1/3
2-1/64/3-1/6-1/3-1/3-1/3
3 -1/62/3 -1/3-1/6
4-1/3-1/3 8/3-1/3 -1/3-1/3
5-1/3-1/3-1/3-1/38/3-1/3-1/3-1/3-1/3
6 -1/3-1/6 -1/34/3 -1/3-1/6
7 -1/3-1/3 8/3-1/3 -1/3 -1/3
8 -1/3-1/3-1/3-1/38/3-1/3-1/3 -1/3-1/3
9 -1/3-1/6 -1/34/3 -1/3-1/6
10 -1/3-1/3 4/3 -1/6
11 -1/3-1/3-1/3-1/6 4/3-1/6
12 -1/3-1/6 -1/62/3


matice tuhosti elementu

- pro modře obarvený element oblasti
- lokální uzly 1, 2, 3, 4 elementu odpovídají globálním uzlům 11, 12, 9, 8


111298
11 2/3-1/6 -1/3-1/6
12 -1/62/3 -1/6-1/3
9 -1/3-1/6 2/3-1/6
8 -1/6-1/3 -1/62/3